Om Amichien Bonding

 Amichien Bonding
Amichien Bonding är ett kroppsspråk och tyst kommunikation som har utvecklats av Jan Fennell, även känd som ”The doglistener”. Den utgår från hundens nedärvda instinkter och naturliga kommunikation. Vargen och hunden är ett flockdjur. Många av de instinkter vargen har, har även hunden. Hunden ser alla i familjen som en del i flocken. Finns det inte ett ledarskap i flocken av oss människor, så tar hunden på sig rollen som flockledare, oftast utan att vi förstår det. Vi lever i en värld som hunden inte fullt ut förstår. Hunden blir tvungen att ta ställning till de beslut som en flockledare förväntas att ta.

Att vara certifierad doglistener är att ha fått lära sig hundens tysta kroppsspråk och det sätt som hunden kommunicerar med ,både med hundar och med oss.

En Doglistener utbildar hundägare, inte hunden!
Om vi lär oss deras kommunikation , ger du hunden rätt signaler .Då fattar hunden rätt beslut av egen fri vilja och glädje!! Du får en lugnare, tryggare och mer harmonisk hund, du blir den självskrivne ledaren i flocken!
Många hundar lever i en relation med ägaren där den lyder under dominans och rädsla . Hunden lyder men….”jag hör dig, jag kommer ,men inte av fri vilja”
När vi använder oss av hundens språk kan vi visa att det är vi som är flockledare, utan dominans,fy-anden, måsten eller våld ( typ ryck i kopplet)

Vi människor överlämnar flockledarskapet till hundarna helt omedvetet.Vissa hundar klarar det men de flesta har det jobbigt. Man kan ju förstå att det kan bli jobbigt att ta ansvar för oss ägare. Vi är ju av en annan art!!
Konsekvensen kan bli:
Hundar som skäller
Inte kommer när man ropar
Drar i kopplet
Svårt med hundmöten
Svårt att vara hemma själva
Stökigt när det ringer på dörren och det kommer gäster
Hoppar på dig och omgivningen
Rädsla för något
Vill inte gå ut
Överglad
Amichien Bonding arbetar med de fyra grundstenarna

• Mat – Vem äter först?

• Status-Återförening efter separation – Vem är ledare nu?

• Fara-Vem skyddar vem?

• Jakten (promenaden) – Vem leder promenaden?

 

Amichien Bonding är ingen ” Quick fix” och inte någon träning av din hund utan mer ett sätt att leva i vardagen.