Vargen och hunden

De fyra grunderna hos vargen och vildhunden
I vilt tillstånd signalerar alfaparet sin ledarställning inom fyra viktiga områden.
Flocken testar ständigt sina ledare på olika subtila sätt genom att ställa små frågor där ledarna måste visa att de fortfarande har kommandot.
Ofta får alfaparet tillfälle att göra detta när flocken återförenas efter att varit åtskild.
Paret har sin egen personliga sfär, en bekvämlighetszon som de styr allting ifrån. Vad de faktiskt säger är : ” Om det är något så hör vi av oss:
Ingen annan varg tillåts att komma in i den här zonen utan att ha först blivit inbjudna.
När flocken samlas stannar alfaparet kvar i det här området men det är först när alfaparet känner att flocken har accepterat deras ledarskap, ( flockmedlemmarna har accepterat alfaparet sfär)blir flockmedlemmarna inbjudna till dem.
Det är ett enkelt och effektivt sätt att visa sitt ledarskap utan grymhet,konfrontation eller våld.
Vid jakt är det alfaparets uppgift att leta jaktmark, leda jakten och styra dödandet. Flockmedlemmarna har till uppgift att följa efter och backa upp alfaparet.
När villebrådet är dödat är det alfaparet som äter först och därigenom visar sin status. Först när de ätit färdigt och signalerar att de är mätta ,tillåts den övriga flocken äta – då enligt en strikt rangordning,de högre flockmedlemmarna äter före de lägre stående.
Alfaparet demonstrera slutligen sitt ledarskap i samband med upplevd fara. Deras uppgift är att skydda flocken.
De kan reagera på tre sätt: springa iväg, ignorera eller gå i självförsvar. Oavsett vad paret väljer så kommer flocken att följa sin ledare.